WhatsApp App
met
ons!

Woonrijp maken Woonzorgcentrum Westerholm te Haren

Voor onze opdrachtgever hebben we onlangs WRM Westerholm opgeleverd
werkzaamheden waren o.a.

aanbrengen straatwerk
aanbrengen halfverharding
aanbrengen riool
aanbrengen waterberging
toepassen grondverbetering
aanbrengen kabel en leidingen o.v