WhatsApp App
met
ons!

Grondwerk, aanleg riool en bestrating t.b.v nieuwbouw Shoothouse Kazerne Havelte

Voor opdrachtgever Knol bouw verzorgen wij de werkzaamheden t.b.v nieuwbouw Shoothouse Kazerne Havelte

werkzaamheden bestaan o.a uit:

Uitgraven bouwput

Grondverbetering

Aanleg HWA en RWA,

Aanleg Wadi

Voorbeiding en uitvoering bestratingswerkzaamheden