WhatsApp App
met
ons!

Wegenbouw

Wegenbouw

Timmerman Grondverzet en Kraanverhuur fungeert als onderaannemer bij de aanleg van de infrastructuur (wegen, straten, paden, dijken) in nieuwe woonwijken, op bedrijventerreinen, in dorps- of stadskernen, in parken en buitengebieden etc. Wij beschikken over de modernste machines en professionele medewerkers die exact weten hoe ze deze efficiënt en veilig kunnen bedienen. Ook verbruiken deze machines minder energie en geven ze minder CO2-uitstoot.


Machines met 3D-besturing

Verschillende van onze kranen zijn uitgerust met een 3D-systeem. Bij complexe ruimtelijke projecten, bv. rotondes en dijken, is 3D-besturing (GPS-besturing) de oplossing. 3D-tekeningen worden ingevoerd in de besturingscomputer van de machine. De computer berekent continu de locatie van de bak of het blad, vergelijkt deze met de tekeningen en geeft het verschil door aan de machinist. Deze kan de machine dan digitaal aansturen op hoogte, breedte en diepte. Zo kunnen wij maximale prestaties en efficiëntie (in tijd) garanderen, waardoor u kosten bespaart.