WhatsApp App
met
ons!

Machineverhuur

Verhuur van machines en vakkrachten

De machines van Timmerman Grondverzet en Kraanverhuur kunnen ingehuurd worden door aannemers etc. bij diverse grondverzetprojecten (zie onze andere diensten). Wij verhuren onze kranen en overige machines inclusief vakkrachten in de GWW-branche. Deze ervaren grondwerkers kunnen de geavanceerde machines veilig, vakkundig en efficiënt bedienen.

Klik hier voor een overzicht van ons materieel, van minigraafmachine tot 3D-gestuurde kraan.


GPS-gestuurde machines hebben de toekomst

Met onze 3D-gestuurde kranen en vakmachinisten kunnen wij assistentie verlenen bij grote en complexe grondverzetprojecten. De machines worden aangestuurd met behulp van digitale 3D-tekeningen van de hoofdaannemer, waardoor het werk sneller en nauwkeuriger uitgevoerd kan worden. Het ontgraven van bouwterreinen en bouwputten met 3D-gestuurde machines heeft de toekomst, met maximale prestaties en efficiëntie! Nu al zijn wij daarvoor uw perfecte partner.